Cbdsvet.cz: Novela zákona: Zvýšení dostupnosti konopí

Cbdsvet.cz: Novela zákona: Zvýšení dostupnosti konopí

Od 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 167/1988 Sb., o návykových látkách. Dlouho očekávané zvýšení maximálně přípustného podílu THC je tady. Jaké další zásadní změny přináší tato novela pro pěstování a distribuci konopí, které pojmy mění a zavádí a co to všechno může znamenat pro praxi?

Novela a regulace

Jaké jsou hlavní prvky změny regulace konopí? Především jde o zmírnění omezení, která se týkají nakládání s určitými kategoriemi konopí. Dále je to uvolnění trhu s léčebným konopím.

Podle zákonodárců je hlavním záměrem novely zvýšení dostupnosti méně nebezpečných forem konopí.

Pročtěte si tento článek, ve kterém se jednotlivým změnám věnujeme podrobněji.

Definice a nové pojmy

 Novela se věnuje podrobnější úpravě pěstování a distribuce konopí. S tím souvisí i změny v definicích a vymezení nových pojmů:

  • konopí pro léčebné použití je „konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo ke zpracování za tímto účelem“,
  • rostlinou konopí pro léčebné použití je „rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem produkce konopí pro léčebné použití“,
  • rostlina technického konopí je „rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“,
  • technické konopí je potom „konopí z rostliny technického konopí“.

Změny v podílu THC

 Zásadní změnou, kterou novela přináší, je znatelné zvýšení maximálního přípustného podílu THC v rostlinách konopí. A to konkrétně z 0,3 % na 1 %.

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D. z ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. k tomu přidává: „Kde zákon o návykových látkách dosud vyjímal z veřejnoprávní regulace konopí o obsahu nejvýše 0,3 % THC, tam po novele hovoří o technickém konopí a jeho rostlinách, které z definice mají až do 1 % THC (případně jsou dány řečeným evropským katalogem, takže teoreticky by mohly obsahovat ještě vyšší podíl THC).“

Kosmetické a jiné účely

Novinkou je i to, že (slovy zákona) „zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým či zahradnickým“ nebude třeba získání povolení nebo licence státního orgánu k zacházení s technickým konopím nebo jeho rostlinami, k jejich pěstování, vyvážení nebo dovážení a není nutné ani likvidovat odpad z technického konopí jako odpad nebezpečný. Určitou pojistkou pro přehled o velkých pěstitelích je § 29b. Ten stanovuje zvláštní ohlašovací povinnosti osob pěstujících technické konopí na ploše větší než 100 m2.

Konopí pro léčebné použití

Jedna z hlavních změn spočívá ve změně způsobu určení subjektů, kterým bude umožněno pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití. I nadále může tyto rostliny pěstovat pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má licenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a která je zároveň držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydaného Ministerstvem zdravotnictví.

Změna se však týká principů udělování licence. Zatímco dosavadní úprava byla postavená na výběru SÚKL v rámci zadávacího řízení a vymezení určité plochy pro pěstování, nový systém se opírá o tržní principy a konkurenci pěstitelů. Zákonodárci si od takové změny slibují zejména pokles ceny léčebného konopí.

Novela a praxe

V návaznosti na nové vymezení pojmů uvádí Mojmír Ježek jako jeden z hlavních praktických dopadů novely to, že „zemědělci nebo zahrádkáři pěstující rostliny konopí k jiným účelům, než je využití jejích omamných účinků na lidský organismus, proto již nebudou muset prokazovat, že podíl THC v žádné z nich nepřekročil zákonem stanovený limit, nýbrž by mělo stačit doložení původu použitých rostlin (tedy že pocházejí z osiva odrůd uvedených v předmětném evropském katalogu).“

Co se týče maximálního přípustného obsahu THC, hodnotí praktické důsledky takto: „Příslušné opatření by opět mělo ulevit zejména výše zmíněným zemědělcům a zahrádkářům, kteří nejsou s to ovlivnit množství THC v rostlinách konopí, které při příznivém počasí mnohdy 0,3 % THC bez jejich zavinění překračují.“

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa