Sukl.cz: Konopí pro léčebné použití

Sukl.cz: Konopí pro léčebné použití
Politicians have looked weak in the face of such natural disaster, with many facing criticism from local residents. — Julia Slingo, ETF
Britons are never more comfortable than when talking about the weather.John Smith, Flickr.

Obecné informace ke konopí pro léčebné použití, které splňuje kvalitativní požadavky na léčivé přípravky používané pro výdej v lékárnách.  Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění. Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí pro léčebné

Obecné informace ke konopí pro léčebné použití, které splňuje kvalitativní požadavky na léčivé přípravky používané pro výdej v lékárnách.

Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.

Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí pro léčebné použití obsahuje velké množství účinných složek, mezi  nejvýznamnější patří Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Obsah účinných látek se může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD.

Konopí je regulováno zejména zákonem o návykových látkách (167/1998 Sb.) a vyhláškou o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (236/2015 Sb.).

V České republice mohou pacienti legálně získat konopí:

a)  Dovezené ze zahraničí

Dovoz konopí ze zahraničí povoluje Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát omamných a psychotropních látek. Toto konopí musí splňovat všechny požadavky z pohledu kvality a obsahu účinných látek, které vycházejí z platných právních předpisů. Jeho cena není v ČR nijak regulována a vychází zejména z ceny, za kterou jej výrobce (distributor) uvádí na trh.

b) Vypěstované v ČR

Tato oblast spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv (resp. pod Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití), který uděluje licence k pěstování konopí a zajišťuje další související činnosti (dohled nad jeho pěstováním, distribucí do lékáren apod.). Cena v ČR vypěstovaného konopí je neregulovaná a vychází z nejnižší nabídky v rámci výběrového řízení, realizovaného podle zákona o veřejných zakázkách.

Dle aktuálně platné legislativy může být konopí předpisováno na níže uvedená onemocnění, a to pouze uvedenými lékaři-specialisty:

Indikace Specializovaná způsobilost lékaře
chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu) klinická onkologie
radiační onkologie
neurologie
paliativní medicína
léčba bolesti
revmatologie
ortopedie
infekční lékařství
vnitřní lékařství
oftalmologie
dermatovenerologie
geriatrie
spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá  úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře neurologie
geriatrie
nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV klinická onkologie
radiační onkologie
infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie
Gilles de la Tourette syndrom psychiatrie
povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

Provádějící právní předpis stanoví, že maximální množství vydaného konopí pro jednoho pacienta na období jednoho měsíce je 180 g.

Konopí může lékař předepsat a lékárna vydat  výhradně formou elektronického receptu (eReceptu) s omezením. Aplikace pro předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí je pro lékaře a lékárníky dostupná na adrese: https://erecept.sukl.cz .

Další informace týkající se konopí jsou dostupné na webových stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití na adrese www.sakl.cz.

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa