Piratiastarostove.cz: Konopí pod kontrolou a zdaněním

Piratiastarostove.cz: Konopí pod kontrolou a zdaněním

Ilegální konopí stojí miliony na represi a miliardy tam, kde by šlo zdanit. Je přístupnější mladistvým a nedostupné pro léčbu. Zvažme to!

Takhle to dál nejde

Zákaz konopí nás ročně stojí zhruba 2,2 miliardy korun, ale nesnižuje poptávku a nevede k omezení černého trhu. Proto nechrání veřejné zdraví ani nebrání prodeji konopí mladistvým. Kvůli prohibici stát z konopí nemá ani korunu a za 8 let pacientům nezajistil vhodné lékové formy.

V čem je problém

V Kanadě, v některých státech Spojených států a v dalších zemích během posledních let došlo či aktuálně dochází k úpravám regulačního rámce zacházení s konopím pro osobní potřebu dospělých osob. V Nizozemí jsou držení i maloobchodní prodej malého množství konopí pro osobní potřebu dospělých „tolerovány” už od roku 1976. V tamní legislativě to však dosud zakotveno nebylo, což mj. způsobuje tzv. „backdoor paradox”, tedy paradoxní situaci, kdy je povoleno zákazníkovi, který „předním vchodem” vchází do obchodu, prodat konopí, ale producent, který jej prodejci „zadním vchodem” dodal, je za to nezřídka perzekuován.

Je tedy namístě vzít si ponaučení ze zahraničních zkušeností a reformovat regulaci zacházení s konopím. Odhlédneme-li od lidskoprávní roviny, je regulovaná dostupnost konopí vhodná i proto, abychom nepromeškali příležitost, jakou skýtá současný boom zemědělství, průmyslu a navazujících služeb, ke kterému v důsledku uvolňování konopné prohibice dochází i v dalších zemích Evropy i světa.

Pojmem „konopí“ jsou zde myšleny květy rostlin konopí, které jsou bez ohledu na obsah účinné látky THC návykovou látkou podle zákona o návykových látkách. Typicky jsou lidově známé též jako marihuana.

Pojem „konopné produkty“ pak pro účely tohoto dokumentu zahrnuje návykové látky „konopí extrakt a tinktura“, „pryskyřice z konopí“, izolované „látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ i jakékoliv „přípravky“ ve smyslu zákona o návykových látkách, které obsahují některou z výše uvedených návykových látek, jako jsou například potraviny, kosmetické přípravky či libovolné jiné výrobky s nezanedbatelným obsahem účinných látek z konopí.

Naše vize

Regulací trhu s konopím ročně ušetříme miliony korun za represi a 4 miliardy získáme zdaněním. Omezíme černý trh a z něj plynoucí přístup mladistvých ke konopí. Dospělým uživatelům se dostane ochrany spotřebitele, na jakou jsou zvyklí u běžných produktů.

Jak to chceme udělat?

1) Zrušíme trestní postih za zacházení s konopím a konopnými produkty, které bude v souladu s novou regulací trhu s konopím. Tím zastavíme zbytečnou konopnou represi.

2) Zavedeme zdanění komerčně distribuovaného konopí pomocí vhodné nepřímé daně, čímž stát získá finanční prostředky např. k  dofinancování zdravotní péče a služeb prevence rizikového návykového chování.

3) Na základě vědeckých faktů specifikujeme limity pro obsah THC v potravinách a obsah těžkých kovů, plísní, pesticidů a zbytkových rozpouštědel v konopných produktech.

4) Zavedením koncese na prodej konopí zajistíme obcím a městským částem efektivní způsob regulace, kde budou prodejny s konopím moci být a kde ne. Také jim umožníme rychle zasáhnout proti případnému prodeji konopí mladistvým odebráním koncese prodejně, kde k němu dochází.

5) Zavedením koncesí na pěstování a zpracování konopí umožníme Státní zemědělské potravinářské inspekci snadno kontrolovat pěstírny či zpracovatelská zařízení, stejně jako jí umožníme odebráním koncese účinně zasáhnout proti porušování platných hygienických, výrobních či administrativních pravidel.

6) Do trestního zákoníku zařadíme výjimku pro konopí a konopné produkty. Lidem tak umožníme o konopí legálně mluvit a psát, zvát ostatní dospělé k jeho užití a taky se o něj podělit. Souběžně do zákona o regulaci reklamy vneseme nový paragraf, který zavede regulaci reklamy na prodej osiva či sazenic rostlin konopí, konopí samotného a dalších produktů. Návrh bude přísnější než současná regulace reklamy na tabákové výrobky, neboť vystavení reklamy na tyto produkty bude umožněno pouze uvnitř prodejních míst, nikoliv zvenčí.

7) Budou-li zákony i po implementaci v současnosti projednávané vládní novely zákona o návykových látkách bránit dostupnosti potřebných lékových forem konopí pro pacienty, upravíme je.

Kolik na to chceme času?

Dva roky v případě naší účasti na vládě.

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa