Fph.vse.cz: Manažerské shrnutí studie „Spolupráce v inovačním ekosystému s minimálním odpadem: případová studie Českého konopného klastru“

Fph.vse.cz: Manažerské shrnutí studie „Spolupráce v inovačním ekosystému s minimálním odpadem: případová studie Českého konopného klastru“

Inovační ekosystémy čelí mnoha environmentálním výzvám. V inovačních ekosystémech dochází k různým formám interakce mezi jejich členy, což určuje úroveň spolupráce. Cílem tohoto příspěvku je ukázat strukturu a formy spolupráce v inovačním ekosystému na příkladu Českého konopného klastru (ČK) a jeho okolí a navrhnout směry výzkumu v oblasti interakce mezi členy v inovačním ekosystému. Přestože je konopí spojováno s výrobou a distribucí narkotik, jedná se o univerzální rostlinu podporující strategii podnikání s minimálním odpadem. Výzkum je založen na teoretické části literární rešerše významných vědeckých článků o inovačních ekosystémech z let 2016-2021. Případová studie CHC a konopného ekosystému je založena na kvalitativním výzkumu formou obsahové analýzy poslání členů klastru. Kromě obsahové analýzy byla k odhalení ekologických cechů použita klasická metoda vícerozměrného škálování a hierarchická shluková analýza. Klastry vznikají po určité době existence ekosystému za účelem koordinace spolupráce a informovanosti mezi organizacemi a zúčastněnými stranami. Analýza CHC odhalila specifickou roli neziskových organizací (NPO) v inovačním ekosystému. Neziskové organizace se nezabývají primárními funkcemi v hodnotovém řetězci, ale zajišťují podpůrné činnosti prostřednictvím koordinovaného vytváření sítí, šíření informací o inovacích, zvyšování povědomí a vzdělávání zúčastněných stran. Případová studie CHC doplňuje dosud velmi skrovnou literaturu o udržitelných inovačních ekosystémech o vhodný podnikatelský model s minimálním odpadem. Diskuse o vedoucím ekosystému v inovačním ekosystému založeném na klastrech ukazuje rozdíly mezi českým, polským a německým podnikatelským ekosystémem.

Cílová skupina stakeholderů: akademická sféra

Citace: Špička, J. (2022). Cooperation in a minimum-waste innovation ecosystem: a case study of the Czech Hemp Cluster. International Journal of Emerging Markets. https://doi.org/10.1108/ijoem-08-2021-1189

Zdroj: https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2021-1189

Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa