Herbalus.cz: Vliv konopí na oční poruchy a nemoci

Herbalus.cz: Vliv konopí na oční poruchy a nemoci

Jak vznikají oční poruchy? Mezi oční onemocnění přímo související s oxidačním stresem patří onemocnění sítnice, jako je glaukom, uveitida, makulární degenerace a diabetická retinopatie. K oxidačnímu stresu dochází, když lidské tělo spustí aktivní zánětlivou reakci, aby odstranilo poškození způsobené poraněním nebo infekcí a aktivací buněk mikroglie a uvolněním makrofágů.

Aktivace mikroglie a makrofágů je však také spojena s uvolňováním glutamátu, reaktivních kyslíkových sloučenin (ROS), oxidu dusnatého (NO) a tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), což způsobuje zvýšený zánět, destrukci cév a biodegradaci. Metabolické syndromy negativně ovlivňují zdraví zrakového systému a zvyšují výskyt věkově závislých variant katarakty, glaukomu, makulopatie a diabetické retinopatie.

Nedávný výzkum CBD zdůrazňuje jeho schopnost blokovat reakce oxidativního stresu spojené s aktivací buněk mikroglie, což snižuje poškození spojené se zánětlivými reakcemi. Protože vyvážený endokanabinoidní systém je v přímém vztahu k metabolickému zdraví, navrhuje se terapeutická léčba fytokanabinoidy, aby se zabránilo výskytu některých poruch zrakového systému.

Glaukom

Glaukom označuje řadu očních poruch spojených s nerovnováhou nitroočního tlaku a s tím spojenou ztrátou gangliových buněk sítnice, poškozením nervů a ztrátou zraku vedoucí až k možné slepotě. Výzkumné práce ukazují, že uvolňování nadměrného množství glutamátu, důležitého neurotransmiteru, který se běžně nachází v gangliových buňkách sítnice, způsobuje ischemickou toxicitu a odumření buněk.

CBD se ukázal jako slibný antioxidant, který není toxický, protože snižuje produkci reaktivních kyslíkových sloučenin (ROS). V těchto studiích se zdá, že CBD chrání před glutamátem indukovaným poškozením sítnice tím, že zabraňuje tvorbě lipidových peroxidů, nitritových a nitrátových sloučenin a nitrotyrosinu, což je fyziologický základ pro vznik glaukomu.

Vzhledem k tomu, že konečná fáze vývoje glaukomu, která nakonec vede k progresivní ztrátě zraku, je způsobena selektivním odumíráním gangliových buněk sítnice v důsledku apoptózy, bylo by možné dosáhnout terapeutického prospěchu použitím látek, které zabraňují právě apoptóze a odumírání gangliových buněk sítnice.

Nedávné studie dokumentovaly neuroprotektivní vlastnosti kanabinoidů při léčbě glaukomu. Zdá se, že opakované dávky snižují nitrooční tlak a účinně zpomalují neurodegenerativní a apoptotické procesy. Zde prezentované výsledky rovněž naznačují možné terapeutické využití CBD při léčbě glaukomu.

Uveitida

Uveitida zahrnuje skupinu zánětlivých onemocnění oka, která jsou doprovázena otokem a destrukcí tkáně vedoucí ke ztrátě zraku nebo slepotě. Vzhledem k tomu, že nemoc zasahuje cévku oka, jsou poškozeny i další fyziologické složky, jako je čočka, sítnice, zrakový nerv a sklivec.

Některé studie ukázaly, že na protizánětlivé účinky CBD pozitivně reaguje vnitřní uveitida (spojená s revmatickými a infekčními chorobami), intermediární uveitida (spojená se sarkoidózou a roztroušenou sklerózou), zadní uveitida (spojená s choroidální plexitidou a infekčními chorobami) a difuzní uveitida (spojená s Behcetovou chorobou). CBD prokázala neuroprotektivní vlastnosti proti uveitidě tím, že blokuje oxidační stres a snižuje škodlivé účinky endotoxinů. Tyto výsledky mohou naznačovat využití CBD v prevenci zánětu cévní membrány spojeného s autoimunitními a infekčními chorobami.

Makulární degenerace

Aktivace mikroglie sítnice zvyšuje poškození tkáně a makulární degeneraci způsobenou zánětlivými poruchami. Některé studie ukázaly, že CBD může mít účinné neuroprotektivní a protizánětlivé účinky, což naznačuje možné budoucí využití v prevenci a léčbě makulární degenerace.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je spojena s destrukcí hematoencefalické bariéry a odumíráním gangliových buněk sítnice, což vede ke ztrátě zraku. Dysregulace metabolismu glukózy, která je charakteristická pro diabetes, zvyšuje hyperpermeabilitu sítnice, což zvyšuje náchylnost k poškození sítnice reaktivními sloučeninami kyslíku (ROS) a dusíkovým stresem.

U diabetu studie naznačují významný dědičný faktor; pravděpodobnější je však souvislost s idiopatickým autoimunitním klinickým nedostatkem endokanabinoidů v důsledku běžných, těžko přizpůsobivých faktorů životního stylu.  Cukrovka je získané onemocnění, často spojené s nezdravou stravou a obezitou, které přispívají k rozvoji nemoci.

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa