Kurzy.cz: Rizikových uživatelů konopí přibývá

Kurzy.cz: Rizikových uživatelů konopí přibývá

Zkušenosti s užíváním konopí má u nás více než pětina dospělé populace. Polovina z uživatelů začala před dosažením věku 18 let.

Alespoň jednou v životě užilo nějakou nelegální drogu 27,2 % obecné populace ve věku 15 a více let. Převahu opět mají muži, z nichž si drogu vyzkoušelo 35,7 %, zatímco žen 19,1 %. Konopné látky v životě zkusilo celkem 23,8 % dotázaných – 31,8 % mužů a 16,2 % žen starších 15 let, v posledních 12 měsících pak 12,8 % mužů a 4,6 % žen. Nejvyšší míru zkušeností s konopnými látkami v životě uváděli respondenti ve věkové skupině 25–34 let, nejvyšší míru užívání v posledních 12 měsících pak respondenti ve věku 15–24 let. Více než tři čtvrtiny (77,4 %) z těch, co užili konopné látky v posledních 12 měsících, je užily opakovaně.

Mladí a společně

Dvě třetiny respondentů, kteří užívali konopné látky v posledních 12 měsících, uvedly, že tak činili několikrát za měsíc nebo méně často, třetina užívala konopí jednou týdně nebo častěji.

Polovina těch, co užili konopné látky, s nimi měla zkušenost do 18 let věku. Respondenti nejčastěji uváděli, že první zkušenost s konopím získali mezi 15. a 17. rokem (36,7 % těch, kteří v životě užili konopné látky), případně mezi 18. a 20. rokem (32,2 %). Zkušenost před 15. narozeninami uvedlo celkem 6,1 % dotázaných, obdobné bylo zastoupení těch, kteří konopné látky užili až po 40. roce života.

Více než polovina uživatelů konopných látek je sdílela s ostatními (54,0 %). Dvě pětiny (41,5 %) uživatelů dostaly konopí zadarmo, 37,6 % je koupilo za peníze. Nejčastěji kouřili respondenti marihuanu samotnou (73,6 %), případně v kombinaci s tabákem (37,9 %).

Ve srovnání s roky 2012 a 2016 došlo k nárůstu prevalence užívání konopných látek v posledních 12 měsících, a to jak u mužů, tak u žen. K významnému zvýšení míry užívání konopných látek došlo ve věkové skupině 15–24 let, nicméně nárůst byl zaznamenán ve všech věkových skupinách s výjimkou kategorie 55–64 let.

Užívání konopných látek v Česku v populaci 15 až 64 let (%)

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Léčíme se sami

Konopí k léčebným účelům užilo alespoň jednou v životě 16,4 % osob starších 15 let, přičemž poměr pohlaví se v tomto případě vyměňuje. Alespoň jednou v životě užilo konopí k léčebným účelům 18,7 % žen a 14,0 % mužů, v posledních 12 měsících to bylo 11,9 % žen a 9,8 % mužů. Užívání léčebného konopí uváděli častěji respondenti ve starších věkových skupinách 55–64 let a zejména 65 a více let. Mezi uživateli výrazně převažovala samoléčba (15,8 %), užití na základě doporučení lékaře uvedlo pouze 0,7 % respondentů.

Jako nejčastější důvody užití konopí pro léčebné účely uváděli respondenti bolest (53,8 %) a kožní problémy (47,4 %), dále ztuhlost (18,6 %), třes a křeče (6,4 %) a nechutenství nebo hubnutí (1,7 %). Vzhledem k důvodům užití konopí uváděli respondenti nejčastěji užití ve formě masti (78,4 %).

Rozsah užívání konopí pro léčebné účely zůstává v populaci stabilní. V roce 2012 uvedlo užití léčebného konopí 17,1 % žen a 15,8 % mužů.

Frekvence užívání konopných látek šestnáctiletými v posledních 12 měsících (%)

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Ohroženější jsou muži

Výsledky screeningové škály CAST pro hodnocení výskytu intenzivního užívání konopných látek v populaci naznačují, že v kategorii rizika se nacházelo celkem 4,5 % populace ve věku 15 a více let. Ohroženější byli muži, z nichž rizikových bylo 7,7 %, zatímco žen jen 1,5 %. Do kategorie mírného rizika spadalo 3,8 % mužů a 0,7 % žen a do kategorie vysokého rizika 3,9 % mužů a 0,8 % žen. Z těch, kteří užili konopné látky v posledních 12 měsících, se v kategorii rizikového užívání pohybovalo 59,9 % mužů a 32,1 % žen, vysokému riziku přitom čelilo 30,6 % mužů a 16,7 % žen.

V celé české populaci ve věku 15 a více let najdeme odhadem 27 tisíc denních nebo téměř denních uživatelů konopných látek a přibližně 180 tisíc osob, které užívají konopné látky pravidelně alespoň jednou týdně. Mezi rizikové uživatele konopných látek spadá 407 tisíc osob, z nichž se 207 tisíc nachází v kategorii vysokého rizika.

Srovnání s roky 2012 a 2016 ukazuje postupný nárůst podílu osob v riziku a především ve vysokém riziku v souvislosti s užíváním konopí. Zvýšení je patrné zejména u mužů a ve věkové skupině 25–34 let, nicméně došlo k němu u všech věkových skupin.

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa