Hemptoday.net: Evropská komise stanovila dlouho očekávané standardy na obsah THC v potravinách

Hemptoday.net: Evropská komise stanovila dlouho očekávané standardy na obsah THC v potravinách

Evropská komise určila přijatelná množství THC v obchodovaných potravinách, byť hluboko pod hodnotami dlouhodobě prosazovanými zástupci odvětví.

Podle dvouúrovňové změny, kterou schválil stálý výbor Komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, mají být hladiny delta-9-THC pro olej získaný z konopných semen stanoveny na 7,5 mg/kg, zatímco pro suché potraviny, jako jsou loupaná a neloupaná semínka, mouka a proteinový prášek, na 3 mg/kg.

Evropa ve srovnání se světem

Evropská asociace hospodářského konopí (European Industrial Hemp Association) od roku 2017 na podkladu řady studií na toto téma vyzývala ke zvýšení limitů pro delta-9 THC u všech konopných potravin na 10 mg/kg. Tím by se Evropa dostala na stejnou úroveň jako výrobci v Kanadě, kde jsou hodnoty 10 mg/kg platné pro olej i suché potraviny. V Austrálii a na Novém Zélandu jsou limity nastaveny na 10 mg/kg pro olej a 5 mg/kg pro suché potraviny, zatímco nečlenský stát EU Švýcarsko nastavil hranice na 20 mg/kg u oleje, respektive 10 mg/kg u suchých potravin.

Nano CBD Edibles & Infused Drinks | CBD Living

EIHA ve svém prohlášení uvedla, že „schvalovala a podporovala“ návrhy Evropské komise na nižší hodnoty THC v potravinách pod podmínkou, že budou zahrnovat „jasnou a oficiální úpravu nepřesnosti měření“ – parametrů souvisejících s odchylkami přítomnými při laboratorním testování, které mohou limity de facto zvýšit.

Toto nařízení ale nepřicházelo.

Laboratoře provádějící analýzy pro úřední kontroly musí dle pravidel určit „nejistotu měření“ – která se může pohybovat mezi 40 a 50 % – a jsou povinny zahrnout tyto hodnoty do svých zjištění.

Co je obchodovatelné

Navzdory tomu, že EK odmítla oficiálně zohlednit míru nejistoty, „uvedené konopné potraviny obsahující 4,2–4,5 mg/kg pro suché produkty a 10,5–11,25 mg/kg pro olej budou obchodovatelné,“ stojí v prohlášení EIHA.

„Legislativa jasně stanovuje, že produkt je nevyhovující jen v případě, že je nade vší pochybnost nad maximálními hodnotami s přihlédnutím k nejistotě měření,“ upozornila EIHA a dodala, že „při vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek za účelem ověření prodejnosti příslušného produktu musí být započítána odpovídající nejistota měření.“

Neexistence konkrétního stanoviska o hodnotách laboratorního měření nicméně znamená, že výrobci „musí před úřady neustále vysvětlovat a obhajovat nejistotu měření,“ uvádí EIHA. „To vede nadále k nejednoznačnosti a nejistotě na trhu,“ prohlašuje asociace.

Konec nejistoty

I přes to, že nová pravidla konkrétně neřeší nejistotu měření, stanovení standardů THC bezesporu „konečně ukončí fragmentaci vnitřního trhu a s největší pravděpodobností přinese další zvýšení investic v tomto sektoru,“ předpovídá EIHA.

Různá pravidla napříč 27 členskými státy EU ztěžují obchod a někdy jej úplně blokují, upozorňuje EIHA. „Určené maximální hodnoty platné pro celou EU výrazně pomohou našim členům a všem potravinářům, kteří chtějí pracovat s produkty z konopných semen,“ shrnuje prezident EIHA Daniel Kruse.

Nové hodnoty budou platné a povinné pro všechny členské státy EU 20 dní po zveřejnění nařízení a jeho příloh v Úředním věstníku EU.

Zúčastněné strany budou mít čas se na nová pravidla připravit a budou moci doprodat své stávající zásoby během přechodného období, než určené maximální hodnoty vstoupí v platnost.

Dr. GrowMan
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa