Hemptoday.net: „Klimatický akcelerátor“ podporuje německý startup zaměřený na zhodnocení uhlíku

Hemptoday.net: „Klimatický akcelerátor“ podporuje německý startup zaměřený na zhodnocení uhlíku

Německý startup HempConnect byl vybrán do programu podporovaného EU, který pomáhá začínajícím iniciativám věnujícím se odstraňování oxidu uhlíku z atmosféry realizovat jejich obchodní potenciál.

HempConnect je jedinou firmou zaměřenou na konopí z šestnácti mezinárodních startupů vybraných do programu, jenž je součástí ClimAccelerator, rozsáhlejšího projektu podporujícího řešení klimatických změn. „Klimatický akcelerátor“ poskytuje podnikatelům poradenství a pomáhá jim navázat kontakt s investory.

S ohledem na zeleně orientovanou koalici hlavních německých politických stran a EU, která silně podporuje evropský Green Deal, emise CO2 jsou v centru pozornosti a vláda aktivně prosazuje opatření pro zmírnění klimatických změn, uvedl Nando Knodel, spoluzakladatel společnosti HempConnect.

„Vytváříme rozhodující článek pro přechod Německa ke klimaticky neutrálnímu zemědělskému systému, který může být replikován po celém světě,“ prohlásil o službě trasování uhlíku společnosti HempConnect Knodel.

Nando Knodel zakladatel HempConnect GmbH

„Díky tomu, že jsme byli vybráni do tohoto programu, máme jedinečnou příležitost navázat kontakt se špičkami v oblasti odbourávání uhlíku, pochopit nejnovější vývoj a propagovat konopí mezi investory a dalšími subjekty, které mají zásadní význam pro zvrácení změny klimatu,“ řekl Knodel.

Byznys pro konopí

Zastánci odstraňování uhlíku argumentují, že zemědělci nezařadí konopí do svého osevního postupu jen kvůli ekologickým přínosům, neboť potřebují mít jistotu, že jeho pěstování bude ziskové.

Společnost HempConnect se nejprve zaměřila na finanční zhodnocení uhlíku prostřednictvím cirkulárních projektů, které zahrnují pyrolýzu a biouhel získaný z konopí, jejichž výstupem jsou certifikáty dosvědčující peněžní hodnotu zachyceného CO2. Certifikáty mohou v případě zemědělců, průmyslových zemědělských podniků a zemědělských družstev významně přispět k výhodnosti jejich podnikání.

„Naše první projekty se soustředily na semínko pro potravinu a stonek pro pyrolýzu,“ vysvětluje Knodel. „I pro velmi velké závody využívající vlákna a pazdeří mění pyrolýza pravidla hry, jelikož při ní může být využit i prach z tírenského zpracování.“

Biouhel vyrobený z konopných stonků je možné využít ke zlepšení kvality půdy, jako plnivo do betonu, ale i v mnoha dalších aplikacích. Ačkoli se zatím s uhlíkovými kredity ze zemědělství v rámci zavedeného evropského systému obchodování s emisními povolenkami (ETS) neobchoduje, diskuse na úrovni EU naznačují, že tento systém nakonec do roku 2024 zahrne i zemědělství. Do té doby mohou být tyto kredity prodávány na soukromých trzích individuálními subjekty. Jednotná pravidla a finanční pobídky pro nízkouhlíkové zemědělství v EU se očekávají koncem tohoto roku.

HempConnect, jenž nabízí také konzultační a mediální služby, již uzavřel dohody s předními evropskými konopnými společnostmi, kteří hrají roli strategických partnerů.

Mezinárodní rozměr

Program na odstraňování uhlíku pod projektem ClimAccelerator byl vyvinut a je společně řízen Technickou univerzitou v nizozemském Delftu, laboratoří Sustainability in Business Lab – ETH z Curychu a společností Pro Innovations, což je výrobce polovodičů se sídlem v Budapešti. Program je spolufinancován iniciativou EU pro inovace v oblasti klimatu EIT Climate-KIC, nizozemskou nadací pro udržitelnost Stichting DOEN a nadnárodní pojišťovnou Ergo/Munich RE.

HempConnect koncem minulého roku získal grant ve výši 75 000 euro od bankovní společnosti Innovationsstarter GmbH, jež podporuje hamburské podnikatele ve vývoji digitálních a udržitelných byznys modelů. Společnost HempConnect je také podpořena zařazením do INVEST, dotačního programu německého ministerstva pro hospodářství a energetiku (BMWi), které poskytuje granty na akvizice a výstupní dotace. HempConnect působí v hamburském Social Impact Lab, jehož cílem je podpora síťování mezi společensky odpovědnými podnikateli.

Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa